Roboty edukacyjne dla osób z niepełnosprawnościami

Wideo teaser

Prezentacja wideo

Results

Good job! Click on the button below to get the certificate for this module.

Get your certificate

Oh no, nice try!

Try again!

#1. Niepełnosprawność wynika z interakcji pomiędzy osobami z jakimś rodzajem ograniczenia a barierami środowiskowymi, które uniemożliwiają im pełne i efektywne uczestnictwo w życiu społecznym

#2. Niepełnosprawność jest chorobą i może być zaraźliwa.

#3. Osoby z niepełnosprawnością mogą tworzyć rodziny i żyć samodzielnie.

#4. Osoby z niepełnosprawnością rozwijają specjalne zdolności.

#5. Osoby niewidome nie mogą korzystać z telefonów komórkowych i komputerów.

#6. Osoby głuche są również niemowami, więc poprawnie jest powiedzieć głuchoniemi.

#7. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną powinny być traktowane jak dzieci.

#8. Język migowy nie jest uniwersalny.

#9. Robotyka dezorientuje i komplikuje terapię/edukację i powrót do zdrowia osób o specjalnych potrzebach.

#10. Najważniejszym narzędziem do pracy nad każdym rodzajem niepełnosprawności jest włączenie, a żeby to nastąpiło, włączenie robotów do sesji jest podstawą do pracy nad socjalizacją, komunikacją i osobistym wzbogaceniem.

Finish

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login