O projekcie

Projekt dotyczy przede wszystkim sektora edukacji dorosłych i koncentruje się na budowaniu kompetencji kadr w zakresie wykorzystania technologii robotycznych do poprawy wyników kształcenia. Projekt ma na celu wsparcie edukatorów pracujących w różnych rodzajach placówek edukacji dorosłych poprzez zwiększenie ich wiedzy i umiejętności w dziedzinie robotyki edukacyjnej, które mogą wykorzystać do wspierania uczniów.


Ogólnym celem projektu HEART jest zwiększenie zdolności systemów edukacji dorosłych w krajach partnerskich do angażowania dorosłych słuchaczy w kształcenie i szkolenie poprzez wykorzystanie technologii robotyki. Projekt ma również na celu przyczynienie się do integracji społecznej uczniów niepełnosprawnych poprzez zwiększenie zdolności nauczycieli, którzy z nimi pracują.

Robotyka edukacyjna to bardzo szybko rozwijający się sektor, w którym ciągle powstają nowe urządzenia i technologie, ale wciąż brakuje narzędzi porządkujących wiedzę oraz podpowiedzi, w jaki sposób edukatorzy mogą korzystać z tego sektora.

Projekt koncentruje się na tworzeniu zasobów dla edukatorów (nauczycieli, trenerów i innych profesjonalistów) oraz zwiększaniu dostępności do różnych metod nauczania oraz dobrych praktyk, wykorzystujących postępy technologiczne do zwiększania efektywności uczenia się.

Rezultaty

  • Baza danych i przewodnik po robotyce edukacyjnej
  • Szkolenie online „Wykorzystywanie robotów do wspierania edukacji dorosłych”
  • Cykl webinariów dla edukatorów na temat wykorzystania robotyki edukacyjnej
  • Aktywność edukacyjna: Szkolenie dla trenerów

Konsorcjum

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login