Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszego projektu, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poniższego formularza lub e-mailem.

The HEART Project

Erasmus+ Ka2 project
PROJECT NO. 2021-1-PL01-KA220-ADU-000035164

email: heartprj2021@gmail.com
​Facebook: ​https://www.facebook.com/HEART-Project-Erasmus-107865021850088

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login