Szkolenie

Partnerzy projektu opracowali kurs internetowy, składający się z 6 modułów, skierowany do grup docelowych i mający zwiększyć ich możliwości i umiejętności używania robotów w edukacji dorosłych. Wykorzystano w nim filmy, animacje i studia przypadków, aby przedstawić informacje w sposób łatwy do zrozumienia dla odbiorców nietechnicznych. Poszczególne moduły poświęcone są różnym aspektom edukacji, np. roli robotów w procesie edukacji, modelowaniu i podstawom robotyki, zastosowaniu sztucznej inteligencji, technologii druku 3D oraz robotom edukacyjnym dla osób z niepełnosprawnościami. Uzbrojeni w bazę danych, przewodnik i kurs szkoleniowy online, edukatorzy zainteresowani wykorzystywaniem robotów do wspierania uczniów będą mieli niezbędną wiedzę i umiejętności, aby rozpocząć przygodę z robotyką.

Zachęcamy do obejrzenia wideo teaserów, aby dowiedzieć się więcej o kursie „Wykorzystywanie robotów do wspierania edukacji dorosłych”.

Zarejestruj się, podając swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, aby uzyskać jak najwięcej korzyści z naszego Kursu. Cyfrowy format i dostęp online zachęcają do doskonalenia wiedzy i umiejętności w pracy lub zaciszu domowym. Dodatkowe zasoby i quizy poszerzą Twoje perspektywy i wpłyną na rozwój zawodowy.

Pre-test

Pre-test

Otwarte

Course

Course

Otwarte

Post-test

Post-test

Otwarte

Pre-test i Post-test są częścią procesu ewaluacji Kursu Szkoleniowego przygotowanego w ramach projektu HEART, ale są również częścią procedury samooceny. Anonimowa ankieta pomoże nam ocenić Kurs i udoskonalić go w przyszłości. Dziękujemy za Twoją opinię.

Hello Robot!

Login

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*