Baza danych i przewodnik po robotyce edukacyjnej

Partnerzy zidentyfikowali kluczową lukę związaną z zaspokojeniem potrzeb edukatorów w edukacji dorosłych, w tym edukatorów osób z niepełnosprawnościami. Większość z nich jest świadoma istnienia robotów, które mogłyby wspierać efekty edukacyjne uczących się, ale nie są w stanie z nich korzystać ze względu na istnienie kilku rodzajów barier.

Partnerzy przeprowadzili mapowanie dostępnych na rynku urządzeń zrobotyzowanych i ich wykorzystania do wspierania edukacji dorosłych. Stworzyli bazę danych, która obejmuje urządzenia skierowane do osób uczących się w ogóle, jak również konkretne urządzenia skierowane do osób uczących się z zaburzeniami rozwojowymi, trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami sensorycznymi, zaburzeniami komunikacyjnymi, zaburzeniami emocjonalnymi i behawioralnymi oraz niepełnosprawnością fizyczną.

Baza zawiera informacje o wielu robotach edukacyjnych, krótki opis, link do strony internetowej oraz filmy dotyczące ich funkcjonalności. Na podstawie kilku słów kluczowych będziesz mógł znaleźć roboty, których szukasz, a wśród nich roboty oparte na arduino, roboty drukowane w 3d, roboty odpowiednie dla edukacji STEM itp.

Aby pomóc Ci w przeglądaniu naszej bazy danych, stworzyliśmy następujący przewodnik, który zapewni Ci szczegółowe podejście do bazy danych

Ponadto, partnerzy znaleźli przykłady ośrodków edukacyjnych (formalnych lub nieformalnych), w których technologia robotyczna została zastosowana w celu wsparcia uczących się, w tym osób z niepełnosprawnościami. Nawiązano kontakty i przeprowadzono wywiady z wybranymi specjalistami korzystającymi z robotów w edukacji.

Wywiady z trenerami z dziedziny robotyki

mBOT

1.Wywiad z Piotr Łuczak

2. Wywiad z Mateusz Kubat


Edison Robot

3. Wywiad z Maria Georgantopoulou

4. Wywiad z Daniela Angelova


5. Wywiad z Mireia Castellá


TurtleBOT3 Burger

6. Wywiad z Agnieszka Węgierska


Bee-Bot

7. Wywiad z Ona Ventura


Robot Mouse

8. Wywiad z Anabel Lòpez


Maatje

9. Wywiad z Adult Educator 1


ZORA

10. Wywiad z Adult Educator 2


LEA

11. Wywiad z Adult Educator 3Pepper and NAO

14. Wywiad z Liliya Terzieva


Roberta

15. Wywiad z Hristo Popov


Furhat

16. Wywiad z Olov Engwall

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login