Onderwijsrobots voor personen met een handicap

Teaser

Video-overzicht

Results

Good job! Click on the button below to get the certificate for this module.

Get your certificate

Oh no, nice try!

Try again!

#1. Handicap is het gevolg van de interactie tussen mensen met een soort beperking en milieubarrières die hun volledige en effectieve deelname aan de samenleving verhinderen.

#2. Invaliditeit is een ziekte en kan besmettelijk zijn.

#3. Mensen met een handicap kunnen een gezin vormen en zelfstandig wonen.

#4. Mensen met een handicap ontwikkelen speciale capaciteiten.

#5. Blinden kunnen geen mobiele telefoons of computers gebruiken.

#6. Dove mensen zijn ook stom, dus het is correct om doofstomme mensen te zeggen.

#7. Mensen met een verstandelijke beperking moeten als kinderen worden behandeld.

#8. Gebarentaal is niet universeel.

#9. Robotica verwart en bemoeilijkt de evolutie en het herstel van mensen met speciale behoeften.

#10. Het belangrijkste instrument om aan elk type handicap te werken is inclusie en om dit te laten plaatsvinden, is de opname van robots in de sessies fundamenteelom te werken aan socialisatie, communicatie en persoonlijke verrijking.

Finish

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login