Bij het opzetten van het partnerschap werd rekening gehouden met de verschillende expertisegebieden en ervaring van de partners met verschillende aspecten van het thema van het project: sommige zijn meer gericht op volwasseneneducatie, sommige op sociale inclusie, sommige op technologische innovatie en sommige op de ontwikkeling van trainingsmateriaal en hulpmiddelen om leerlingen te ondersteunen. Deze mix van verschillende expertisegebieden stelt partners in staat om op verschillende manieren bij te dragen aan de projectactiviteiten, terwijl ze tegelijkertijd van elkaar leren en hun expertise wederzijds verrijken.

POLITECHNIKA LODZKA

Lodz University of Technology is een van de beste technische universiteiten in Polen. Het is er trots op al 75 jaar ingenieurs op te leiden. Meer dan 120.000 goed opgeleide afgestudeerden zijn het resultaat van het werk van verschillende generaties hooggekwalificeerd personeel: onderwijs-, onderzoeks- en technisch personeel, maar ook professionele administratieve ondersteuning. We zijn een robuuste technische universiteit met een gevestigde structuur, we geven onderwijs aan ruim 13 duizend studenten en hebben 2,7 duizend medewerkers in dienst. Op negen faculteiten wordt onderwijs gegeven. Daarnaast zijn er veel extra organisatie-eenheden op de campus. Ze omvatten locaties voor interdepartementaal onderwijs, sport en recreatie, entertainment en een verscheidenheid aan organisaties die het studentenleven verrijken.

Website: https://p.lodz.pl/en
Facebook: pl-pl.facebook.com/LodzUniversityofTechnology/

European Development Foundation

European Development Foundation EDF werd opgericht in Sofia, Bulgarije in 2011. Haar missie is om te werken aan de ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld, het creëren van programma’s en het organiseren van evenementen, het ondersteunen van innovatieve praktijken, onderwijs en opleiding van kinderen en jongeren. De Stichting streeft ook naar sociale integratie van kwetsbare leden van de samenleving.

Foundation’s staff and experts are training professionals with long-term experience in soft skills training and group dynamics. European Development Foundation is the only one Bulgarian organisation, which became a member of CEFEC network and is one of the partner established Let Her In international network.

Website: eu-dev.eu/0
Facebook: www.facebook.com/EUDevelopment/

Association of Educational programmes OpenEurope

De Association of Educational programmes OpenEurope is een organisatie zonder winstoogmerk met het hoofdkantoor in Reus (Spanje). Het is een onderwijs- en trainingscentrum dat op lokaal, nationaal en internationaal niveau werkt en educatieve activiteiten organiseert voor opvoeders en lerenden, jongeren en jeugdwerkers, professionals op het gebied van formeel, niet-formeel en informeel onderwijs.

Website: www.openeurope.es/
Facebook: https://www.facebook.com/DSConsultingReus

e-Nable Greece

e-Nable Greece е доброволческа организация, която се занимава предимно с борбата срещу социалното изключване на хората с увреждания и всички онези, които страдат от липса на ресурси, образование и възможности. Мисията на организацията е използването на нови технологии като 3D печат, мехатроника за проектиране, производство и развитие на помощни устройства и обучение на по-широката аудитория, която да действа като мултипликатор и да насърчава активната роля на гражданите в местните общности.

Екипът на e-Nable Greece се състои от група професионалисти и доброволци като инженери, учители, психолози и социални работници. За да постигне своята мисия, организацията има постоянно сътрудничество с училища, организации, предоставящи образование, здравеопазване и рехабилитация за хора с увреждания, институти за ПОО и университети. Обучението се извършва чрез собствената мрежа на e- Nable Greece, а философията „обучете обучителите“ е фундаментална за всеки проект, реализиран от организацията.

Website: www.enabling.gr/en/
Facebook: www.facebook.com/GreeceEnable

Lidi Smart Solutions

“Lidi Smart Solutions” е основана, за да популяризира най-новите тенденции в дигиталната ера. Предлага уеб обучение за възрастни и младежи в редица области. Сред основните ни дейности бяха разработването и използването на платформи за онлайн обучение, както и инструменти за електронно обучение. Започнахме от тук и надградихме, за да се справим с водещите технологии, като се стремим да ги демистифицираме и да увеличим достъпността им за различни социални и професионални групи. По този начин даваме възможност на по-големи общности да приемат взискателните предизвикателства на 21-ви век. Нашите последни начинания включват проучване на различните употреби на разрушителните блокчейн и AI технологии, както и синтез на съдържание за MOOCs, като допринасяме за проекти, финансирани от ЕС. Компанията се намира в Нидерландия.

Website: www.lidi-smart-solutions.com/
Facebook: www.facebook.com/LidiSmartSolutions

Fondazione Istituto dei Sordi di Torino ONLUS

Основан през 1814 г., Институтът за глухи в Торино работи от самото начало с глухи хора, хора с различни увреждания и слепи хора от детската градина до зряла възраст. Той активно участва в обучаването на преподаватели, които се занимават с ученици, които имат сетивни увреждания. Институтът за глухите в Торино е учреждение, предоставящо широка гама от услуги и дейности за деца и възрастни, които са глухи, с увреден слух и други езикови и когнитивни увреждания. Някои от тях са:
– Обучение за възрастни, които са глухи или с увреден слух;
– Професионално обучение и професионално ориентиране за млади хора, които са глухи, слепи, с аутизъм, както и за други възрастни ученици с увреждания;
–  Логопедични и ‘SLI’ програми и такива за ранна интервенция;
– Признат национален доставчик на обучение за преподаватели;
–  Домове за настаняване на възрастни с увреден слух, изложени на риск от дискриминация;
– Детска градина за глухи и чуващи деца;
– Преподавателите и възпитателите, които се занимават с хора със специални нужди предоставят услугите си в масовите училища. Те подкрепят учениците в сътрудничеството им с местните социални служби, както и с училищните власти;
– Специализирана библиотека и документационен център за учители и родители;
– Специални проекти за включване на глухите хора в обществото чрез всеобщата достъпност, с фокус върху музейни и културни институции;
– Проекти с университети в областта на изследванията, езиковата рехабилитация и социалните услуги; европейски и международни проекти;;
– Специализирано наставничество и обучение на студенти с увреждания, записани в 3-те държавни университета в региона;
– Езикови курсове: италиански, английски, жестомимични езици;
– Сетивна градина;
– Европейски корпус за солидарност;
– Консултиране с обществените служби по заетостта.

Website: istitutosorditorino.org/index.php/en
Facebook: www.facebook.com/istitutosorditorino

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login