Database en gids over educatieve robotica

De partners hebben een belangrijke leemte vastgesteld met betrekking tot het voldoen aan de behoeften van opvoeders in het volwassenenonderwijs, met inbegrip van opvoeders voor personen met een handicap. De meerderheid van hen is op de hoogte van het bestaan van robots die de onderwijsresultaten van leerlingen zouden kunnen ondersteunen, maar ze kunnen ze niet gebruiken vanwege het bestaan van verschillende soorten barrières.

De partners hebben de op de markt beschikbare robottoestellen en hun gebruik ter ondersteuning van het volwassenenonderwijs in kaart gebracht. Ze creëerden een DATABASE met apparaten die gericht zijn op leerlingen in het algemeen, maar ook specifieke apparaten die gericht zijn op leerlingen met ontwikkelings-, leer- en zintuiglijke handicaps, communicatiestoornissen, emotionele en gedragsstoornissen en fysieke beperkingen.

De database bevat informatie over een aantal educatieve robots, een kleine beschrijving, hun website en video’s over hun functionaliteit. Aan de hand van een aantal trefwoorden vindt u de robot die u zoekt en dat kan gaan om op arduino gebaseerde robots, 3d-geprinte robots, robots geschikt voor STEM-onderwijs, enz.

Om u te helpen bij het doorbladeren van onze database hebben we de volgende gids gemaakt die u een gedetailleerde benadering van de database biedt.

Ook hebben de partners casestudy’s gezien van educatieve centra (formele of niet-formele onderwijscentra) waar de technologie is toegepast om leerlingen te ondersteunen, inclusief personen met een handicap. Met de geselecteerde cases zijn contacten gelegd en interviews gehouden voor nader onderzoek.

Interviews met trainers op het gebied van robotica

mBOT

1.Interview met Piotr Łuczak

2. Interview met Mateusz Kubat


Edison Robot

3. Interview met Maria Georgantopoulou

4. Interview met Daniela Angelova


5. Interview met Mireia Castellá


TurtleBOT3 Burger

6. Interview met Agnieszka Węgierska


Bee-Bot

7. Interview met Ona Ventura


Robot Mouse

8. Interview met Anabel Lòpez


Maatje

9. Interview met Adult Educator 1


ZORA

10. Interview met Adult Educator 2


LEA

11. Interview met Adult Educator 3Pepper and NAO

14. Interview met Liliya Terzieva


Roberta

15. Interview met Hristo Popov


Furhat

16. Interview met Olov Engwall

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login