Robotyka w zróżnicowanych środowiskach edukacyjnych

Wideo teaser

Prezentacja wideo

Results

Good job! Click on the button below to get the certificate for this module.

Get your certificate

Oh no, nice try!

Try again!

#1. Roboty mogą automatycznie wykonywać:

#2. Sześć szczegółowych kategorii robotów to Autonomiczne Roboty Mobilne (AMR), Zautomatyzowane Roboty Mobilne (AGV), Roboty manipulacyjne, Humanoidy, Coboty i Hybrydy.

#3. Coboty są powszechnie stosowane w celu wyeliminowania ręcznych, niebezpiecznych lub żmudnych zadań w codziennej rutynie. W niektórych przypadkach coboty mogą działać poprzez uczenie się:

#4. Opisano różne metody realizacji samouczących się robotów. Uzupełnij brakujące:

#5. Roboty środowiskowe są powszechnie stosowane w:

#6. Roboty współpracujące są wykorzystywane w różnych branżach, takich jak (uzupełnij luki):

#7. Nazwa cobot pochodzi od "collaborative robot". Roboty te są kolaboratywne, ponieważ mogą bezpiecznie współpracować z innymi robotami.

#8. Ze względu na ich zdolność do wykazywania zachowań społecznych i personalizacji doświadczeń edukacyjnych, roboty społeczne mają duży potencjał, aby sprostać wyzwaniom związanym z samodzielnym uczeniem się w szkolnictwie wyższym i zwiększyć motywację poprzez zaspokojenie podstawowych potrzeb psychologicznych.

#9. Planując wykorzystanie robotów w klasie, należy wziąć pod uwagę następujące cztery podstawowe wytyczne.

#10. Podstawowe wytyczne to (zaznacz właściwe):

#11. Robot humanoidalny, ze względu na swój fizyczny kształt zwiększa zaangażowanie i ma możliwość przekazywania informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym.

#12. Robot humanoidalny może stworzyć relacje z uczniem, co pomaga w rozwiązywaniu problemów związanych z (uzupełnij brakujące):

#13. W edukacji roboty społeczne są zwykle projektowane i programowane tak, aby odgrywały jedną (lub więcej) z następujących ról: Tutora, Nauczyciela i Ucznia Rówieśniczego.

#14. W roli Tutora robot (wybierz właściwe):

#15. W roli Nauczyciela robota (wybierz właściwą):

#16. W roli rówieśnika robot działa jako współuczeń, jako kolega, jako koleżanka z klasy

#17. "Robotyka edukacyjna" lub "Robotyka w edukacji" (RiE) to terminy szeroko stosowane do opisu edukacyjnego wykorzystania robotyki i elementów elektronicznych jako narzędzia w nauczaniu.

#18. Roboty jako edukatorzy są najbardziej efektywne, gdy temat jest stosunkowo szeroki, a dane wejściowe do robota są ogólnie określone.

#19. Wyzwania, przed którymi stoi obecnie efektywność robotów, można podsumować następująco:

#20. Roboty mogą być dość skuteczne w wielu dziedzinach i przedmiotach. W większości przypadków robot funkcjonuje wraz z ekranem, który nie tylko służy do wyświetlania treści edukacyjnych, ale także służy jako urządzenie wejściowe, na którym uczeń może wprowadzać odpowiedzi lub wybierać ćwiczenia, skracając potrzebę rozumienia przez robota danych słownych.

#21. W zakresie przedmiotów merytorycznych roboty:

#22. W zakresie przedmiotów zorientowanych na umiejętności roboty:

#23. Roboty mogą być wykorzystywane do umożliwienia rozproszonym geograficznie ludziom uczestnictwa w ważnych spotkaniach i wydarzeniach.

#24. Roboty Tutor występują w różnych kształtach i rozmiarach, od prostych 10-centymetrowych robotów do dużych robotów humanoidalnych. To, który robot lepiej się nadaje, jest często określane przez:

#25. Niektóre roboty mają urządzenia śledzące, które instruktorzy umieszczają w klasie lub noszą na szyi, aby:

#26. Bardziej angażujący się robot będzie mógł (dodaj dodatkowe):

#27. Możesz sprawić, że roboty będą się poruszać, słyszeć i widzieć głosy, uczestniczyć w nauczaniu na odległość i wchodzić w interakcje społeczne z kolegami z klasy. Dzięki możliwościom wideokonferencji zapewnianym przez roboty, uczniowie nie muszą już opuszczać szkoły z powodów zdrowotnych.

#28. Pełna interakcja społeczna wymaga od robotów:

Finish

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login