Spotkanie online maj 2022

Kolejne spotkanie online odbyło się 26 maja 2022 r. w ramach projektu HEART – Pomóż edukatorom uczyć za pomocą narzędzi robotycznych, współfinansowanego przez program #Erasmus+.

Partnerzy omówili kwestie związane z zarządzaniem projektem, przekazali sobie nawzajem informacje zwrotne i zaktualizowali swoje postępy związane z gromadzeniem danych źródłowych do stworzenia przewodnika!

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login