Końcowe międzynarodowe spotkanie projektowe (TPM) w Hiszpanii

Nasze ostatnie Międzynarodowe Spotkanie Projektowe (TPM) projektu HEART odbyło się w Open Europe w Reus w Hiszpanii, w dniach 18–19 września 2023 r. Spotkanie poświęciliśmy omówieniu pozostałych celów projektu, ewentualnych trudności i organizacji prac. Prezentowaliśmy także nasz projekt na konferencjach międzynarodowych, podsumowując jego osiągnięcia i badaliśmy możliwości rozszerzenia naszych prac poprzez nowe partnerstwo Erasmus KA2. Spotkanie zapewniło platformę do zbiorowej refleksji na temat przebiegu projektu i analizy perspektyw na przyszłe przedsięwzięcia, mające na celu wywarcie głębszego wpływu na edukację.

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login