Międzynarodowe spotkanie projektowe w Turynie, Włochy

Partnerzy projektu HEART zebrali się w Turynie we Włoszech w dniach 11-12 maja 2023 r. na wysoce produktywnym spotkaniu projektowym, którego gospodarzem było IST. Spotkanie stanowiło dla partnerów cenną platformę do dyskusji i analizy dotychczasowyh prac, w szczególności Kursu online oraz szkolenia trenerów – LTTA. Partnerzy wspólnie określili kolejne zadania oraz wytyczne dla tworzenia Webinariów. Ponadto, spotkanie pozwoliło na kompleksową ocenę jakości projektu, działań upowszechniających oraz ustalenie nowych terminów w celu utrzymania tempa projektu.

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login