LTTA w mieście Turyn, Italy 

Po opracowaniu dwóch produktów partnerzy przeprowadzili szkolenie dla trenerów, które przygotowało ich do wspierania bezpośrednich grup docelowych w korzystaniu z wyników projektu. Cele szkolenia były następujące:

1) Przygotowanie grupy trenerów, którzy będą dobrze zorientowani w temacie wykorzystania robotów do wspierania edukacji dorosłych i mają dobrą ogólną wiedzę na ten temat;

2) Poprawa umiejętności miękkich i wiedzy szkoleniowej trenerów, aby umożliwić im korzystanie z najbardziej skutecznych metod szkolenia i mentoringu grup docelowych w ich przyszłej pracy;

3) Zbieranie informacji zwrotnych od uczestników na temat szkolenia online, aby umożliwić wprowadzenie wszelkich poprawek lub uzupełnień przed jego sfinalizowaniem;

4) Budowanie powiązań i nieformalnej sieci między przeszkolonymi ekspertami, którzy mogą wykorzystać nawiązane kontakty do współpracy, szukania wzajemnego wsparcia i wskazówek.

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login