Spotkanie online kwiecień 2022

8 kwietnia konsorcjum partnerskie spotkało się za pośrednictwem MS Teams, aby omówić postępy projektu i plany dalszych prac. Głównymi celami spotkania było omówienie gromadzenia materiałów w ramach Bazy Danych oraz zbieranie wywiadów i danych do stworzenia Poradnika Robotyki Edukacyjnej.

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login