Międzynarodowe spotkanie projektowe w Hadze

W dniach 2 i 3 września 2022 odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie projektowe (TPM) w Hadze w Holandii. Gospodarz spotkania LIDI SMART Solutions dobrze zorganizował wszystkie szczegóły, aby zapewnić komfortowe warunki i łatwy transport. Spotkanie odbyło się w dobrym nastroju ze strony wszystkich partnerów i zostało uznane za udane pod każdym względem.

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login