Budowa robota "Intel Open Bot" w technologii druku 3D

Wideo teaser

Prezentacja wideo

Results

Good job! Click on the button below to get the certificate for this module.

Get your certificate

Oh no, nice try!

Try again!

#1. Technologia wykorzystywana w druku 3D nazywa się:

#2. PLA jest bioplastycznym materiałem bazującym na skrobi

#3. Model 3D, który ma być wydrukowany na drukarce 3D powinien być zapisany jako.

#4. W jakim formacie pliku zapisany jest model 3D jpo procesie slicingu?

#5. Plik .gcode zawiera zestaw instrukcji, które mówią drukarce 3D co i jak ma zrobić.

#6. Jak nazywają się zewnętrzne linie wydruku 3D?

#7. Wysokość warstwy opisuje grubość zewnętrznych ścian wydruku 3D.

#8. Wszystkie filamenty PLA drukują w tej samej temperaturze

#9. Poziomowanie podłoża jest obowiązkowe przed rozpoczęciem użytkowania drukarki 3D

#10. Przed załadowaniem szpuli filamentu do drukarki 3D należy

#11. Silniki mają zdefiniowane wyjście dodatnie i ujemne

#12. Do dłuższej nóżki diody LED podłączony jest rezystor

#13. Jaką rolę pełni opornik podłączony do diody LED?

#14. Przełącznik jest podłączony do plusa i minusa obudowy baterii

#15. Czujniki i Arduino są podłączone do zasilania o wartości

#16. Dioda LED może być podłączona losowo do źródła dodatniego i ujemnego

#17. W jaki sposób czujnik prędkości oblicza prędkość?

#18. Arduino Nano to:

#19. Czujnik ultradźwiękowy do swojego działania potrzebuje

Finish

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login