Pre-test

This Pre-test is a part of the evaluation process for the Training Course prepared in the HEART project, however, it is also part of your self-assessment procedure. Please answer the following questions based on your current knowledge, and rate your confidence.

We are asking for your email address only to match your answers in the Pre-test and Post-test.

Wybierz prawidłową odpowiedź*
Jaka jest Twoja pewność co do tej odpowiedzi?
(1 oznacza brak pewności - 5 oznacza całkowitą pewność)**
Metoda Majsterkowania umożliwia uczenie się nowych umiejętności i przedmiotów w sposób bierny i bezosobowy*
Jaka jest Twoja pewność co do tej odpowiedzi?
(1 oznacza brak pewności - 5 oznacza całkowitą pewność)**
Czy trudno było odpowiedzieć na poprzednie dwa pytania? Tematy te znajdziesz w Module 1.
W roli Tutora robot (wybierz właściwe):*
Jaka jest Twoja pewność co do tej odpowiedzi?
(1 oznacza brak pewności - 5 oznacza całkowitą pewność)**
W zakresie przedmiotów zorientowanych na umiejętności roboty:*
Jaka jest Twoja pewność co do tej odpowiedzi?
(1 oznacza brak pewności - 5 oznacza całkowitą pewność)**
Czy trudno było odpowiedzieć na poprzednie dwa pytania? Tematy te znajdziesz w Module 2
Kiedy AI jest lepiej przystosowana do pracy niż naukowcy?*
Jaka jest Twoja pewność co do tej odpowiedzi?
(1 oznacza brak pewności - 5 oznacza całkowitą pewność)**
Który z poniższych elementów nie jest obowiązkowym składnikiem AI?*
Jaka jest Twoja pewność co do tej odpowiedzi?
(1 oznacza brak pewności - 5 oznacza całkowitą pewność)**
Czy trudno było odpowiedzieć na poprzednie dwa pytania? Tematy te znajdziesz w Module 3.
Poniższy rysunek pokazuje zastosowanie notacji D-H dla złączy i ogniw manipulatora. Zaznacz wszystkie zdania prawdziwe.
*
Jaka jest Twoja pewność co do tej odpowiedzi?
(1 oznacza brak pewności - 5 oznacza całkowitą pewność)**
Format URDF może opisywać:*
Jaka jest Twoja pewność co do tej odpowiedzi?
(1 oznacza brak pewności - 5 oznacza całkowitą pewność)**
Czy trudno było odpowiedzieć na poprzednie dwa pytania? Tematy te znajdziesz w Module 4.
Robotyka dezorientuje i komplikuje terapię/edukację i powrót do zdrowia osób o specjalnych potrzebach.*
Jaka jest Twoja pewność co do tej odpowiedzi?
(1 oznacza brak pewności - 5 oznacza całkowitą pewność)**
Język migowy nie jest uniwersalny.*
Jaka jest Twoja pewność co do tej odpowiedzi?
(1 oznacza brak pewności - 5 oznacza całkowitą pewność)**
Czy trudno było odpowiedzieć na poprzednie dwa pytania? Tematy te znajdziesz w Module 5.
W jakim formacie pliku zapisany jest model 3D po procesie slicingu?*
Jaka jest Twoja pewność co do tej odpowiedzi?
(1 oznacza brak pewności - 5 oznacza całkowitą pewność)**
Czujnik ultradźwiękowy do swojego działania potrzebuje*
Jaka jest Twoja pewność co do tej odpowiedzi?
(1 oznacza brak pewności - 5 oznacza całkowitą pewność)**
Czy trudno było odpowiedzieć na poprzednie dwa pytania? Tematy te znajdziesz w Module 6.

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login