Sztuczna inteligencja

Wideo teaser

Prezentacja wideo

Results

Good job! Click on the button below to get the certificate for this module.

Get your certificate

Oh no, nice try!

Try again!

#1. Kiedy AI jest lepiej przystosowana do pracy niż naukowcy?

#2. Która z poniższych nie jest korzyścią płynącą z zastosowania AI w edukacji?

#3. W jakiej sytuacji lepiej jest zastosować roboty z AI zamiast ludzi?

#4. Co jest wadą wirtualnego szkolenia AI?

#5. Który z poniższych elementów nie jest obowiązkowym składnikiem AI?

Finish

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login