Rola robotyki w edukacji

Wideo teaser

Prezentacja wideo

Results

Good job! Click on the button below to get the certificate for this module.

Get your certificate

Oh no, nice try!

Try again!

#1. Wybierz właściwą opcję:

#2. Personalizacja uczenia się jest pojęciem ściśle związanym z robotyką edukacyjną

#3. Metoda Majsterkowania umożliwia uczenie się nowych umiejętności i przedmiotów w sposób bierny i bezosobowy.

#4. Metoda Majsterkowania pozwala na wyłonienie potencjału z każdej osoby poprzez dostosowanie środowiska do jej potrzeb.

Finish

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login