РОБОТИКАТА КАТО ИНОВАТИВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ТЕХНОЛОГИЯ

Видео

Преглед на видеото

#1. Кои от следните твърдения са верни за нотацията на Денавит-Хартенберг? Изберете всички верни отговори:

Select all that apply:

#2. На фигурата е показано използването на нотацията D-H за ставите и връзките на манипулатора. Изберете всички верни твърдения.

Select all that apply:

#3. Хомогенната трансформационна матрица..

#4. Хомогенната трансформационна матрица (показана по-долу), описваща единичната става на манипулатора, ...

#5. При схемата, показана по-долу (прилагане на координатните рамки съгласно нотацията D-H), кой параметър се измерва по оста X2?

#6. Форматът URDF може да опише:

#7. След като анализирахте модела на URDF, представен в [10], смятате ли, че авторите следват стриктно трансформациите според D-H нотацията?

Finish

Results

Good job! Click on the button below to get the certificate for this module.

Get your certificate

Oh no, nice try!

Try again!

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login