Webinars – BL

Запознайте се с резултатите на проекта HEART чрез нашия следващ уебинар. Потопете се в нашата щателно изработена база данни, включваща спектър от образователни роботи. Разкрийте шест специализирани обучителни модула, осветяващи безпроблемната интеграция на роботите в класните стаи, особено при приспособяването на ученици с различни способности и многостранна образователна среда. Освен това предоставяме ценна информация за AI технологията и предлагаме насоки за 3D принтиране и изграждане на роботи от нулата. Нашият уебинар демонстрира същността на нашия проект, уеб страница, база данни, просветляващи казуси и безценни модули за обучение. Присъединете се към нас в това пътуване, за да изследвате пресечната точка на роботиката и образованието за възрастни, предназначени да обогатят учебния опит.

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login