Post-test

Wybierz prawidłową odpowiedź*
Jaka jest Twoja pewność co do tej odpowiedzi?
(1 oznacza brak pewności - 5 oznacza całkowitą pewność)**
Metoda Majsterkowania umożliwia uczenie się nowych umiejętności i przedmiotów w sposób bierny i bezosobowy*
Jaka jest Twoja pewność co do tej odpowiedzi?
(1 oznacza brak pewności - 5 oznacza całkowitą pewność)**
Czy trudno było odpowiedzieć na poprzednie dwa pytania? Tematy te znajdziesz w Module 1.
W roli Tutora robot (wybierz właściwe):*
Jaka jest Twoja pewność co do tej odpowiedzi?
(1 oznacza brak pewności - 5 oznacza całkowitą pewność)**
W zakresie przedmiotów zorientowanych na umiejętności roboty:*
Jaka jest Twoja pewność co do tej odpowiedzi?
(1 oznacza brak pewności - 5 oznacza całkowitą pewność)**
Czy trudno było odpowiedzieć na poprzednie dwa pytania? Tematy te znajdziesz w Module 2
Kiedy AI jest lepiej przystosowana do pracy niż naukowcy?*
Jaka jest Twoja pewność co do tej odpowiedzi?
(1 oznacza brak pewności - 5 oznacza całkowitą pewność)**
Który z poniższych elementów nie jest obowiązkowym składnikiem AI?*
Jaka jest Twoja pewność co do tej odpowiedzi?
(1 oznacza brak pewności - 5 oznacza całkowitą pewność)**
Czy trudno było odpowiedzieć na poprzednie dwa pytania? Tematy te znajdziesz w Module 3.
Poniższy rysunek pokazuje zastosowanie notacji D-H dla złączy i ogniw manipulatora. Zaznacz wszystkie zdania prawdziwe.
*
Jaka jest Twoja pewność co do tej odpowiedzi?
(1 oznacza brak pewności - 5 oznacza całkowitą pewność)**
Format URDF może opisywać:*
Jaka jest Twoja pewność co do tej odpowiedzi?
(1 oznacza brak pewności - 5 oznacza całkowitą pewność)**
Czy trudno było odpowiedzieć na poprzednie dwa pytania? Tematy te znajdziesz w Module 4.
Robotyka dezorientuje i komplikuje terapię/edukację i powrót do zdrowia osób o specjalnych potrzebach.*
Jaka jest Twoja pewność co do tej odpowiedzi?
(1 oznacza brak pewności - 5 oznacza całkowitą pewność)**
Język migowy nie jest uniwersalny.*
Jaka jest Twoja pewność co do tej odpowiedzi?
(1 oznacza brak pewności - 5 oznacza całkowitą pewność)**
Czy trudno było odpowiedzieć na poprzednie dwa pytania? Tematy te znajdziesz w Module 5.
W jakim formacie pliku zapisany jest model 3D po procesie slicingu?*
Jaka jest Twoja pewność co do tej odpowiedzi?
(1 oznacza brak pewności - 5 oznacza całkowitą pewność)**
Czujnik ultradźwiękowy do swojego działania potrzebuje*
Jaka jest Twoja pewność co do tej odpowiedzi?
(1 oznacza brak pewności - 5 oznacza całkowitą pewność)**
Czy trudno było odpowiedzieć na poprzednie dwa pytania? Tematy te znajdziesz w Module 6.

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login