Η Ρομποτική ως Καινοτόμος Εκπαιδευτική Τεχνολογία

ΤΡΕΙΛΕΡ

ΒΙΝΤΕΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Results

Good job! Click on the button below to get the certificate for this module.

Get your certificate

Oh no, nice try!

Try again!

#1. Ποια από τις ακόλουθες προτάσεις ισχύει στη σημειογραφία Denavit-Hartenberg; Επιλέξτε όλες τις σωστές απαντήσεις:

Select all that apply:

#2. Αυτό το σχήμα δείχνει τη χρήση του συμβολισμού D-H για τις αρθρώσεις και τους συνδέσμους του χειριστή. Επιλέξτε όλες τις σωστές προτάσεις.

Select all that apply:

#3. Η ομοιογενής μήτρα μετασχηματισμού...

#4. Η ομοιογενής μήτρα μετασχηματισμού (που φαίνεται παρακάτω), που περιγράφει την ενιαία άρθρωση του χειριστή, ...

#5. Για το σχήμα που φαίνεται παρακάτω (εφαρμογή των πλαισίων συντεταγμένων σύμφωνα με το συμβολισμό D-H) ποια παράμετρος μετράται κατά μήκος του άξονα X2;

#6. Η μορφή URDF μπορεί να περιγράψει:

#7. Μετά την ανάλυση του μοντέλου URDF που παρέχεται στο [10], πιστεύετε ότι οι συγγραφείς ακολουθούν αυστηρά τους μετασχηματισμούς σύμφωνα με τη σημειογραφία D-H;

Finish

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login