Първа среща

Началната среща на проекта се проведе в Лодз, Полша на 21 и 22 януари. По-голямата част от партньорите участваха на място, но поради ограниченията на COVID-19 някои от тях се включиха онлайн.
След приключване на разговорите, всички партньори бяха доволни от дневния ред на срещата, обсъдените теми и окончателните решения, които бяха взети за следващите стъпки и индивидуалните задачи, които всеки ще има, заедно със сроковете за постигане на резултатите.
POLITECHNIKA LODZKA“ беше организатор на срещата. Отлично свърши работата си по отношение на пространството, предоставено на консорциума и всички мерки за настаняване и хранене. Като цяло имаше добър дух в партньорската група, което зарадва всички.

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login