Uncategorized

Презентация на международна конференция

Представихме нашия проект на международни конференции, обобщавайки постиженията му и насърчавайки много хора с различен произход да използват активно представените техники. Решихме да организираме няколко събития, за да достигнем до …

Презентация на международна конференция Read More »

финална транснационална среща по проекта (TPM) в Испания

Нашата последна партньорска среща по проекта HEART бе организирана от Open Europe в Реус, Испания, от 18 до 19 септември 2023 г. Партньорите се съсредоточиха основно върху справянето с оставащите …

финална транснационална среща по проекта (TPM) в Испания Read More »

Международна среща по проекта в Торино, Италия

Партньорите по проекта HEART се събраха в Торино, Италия, на 11-12 май 2023 г. за изключително продуктивна международна среща по проекта, чийто любезен домакин беше IST. Срещата предостави на партньорите …

Международна среща по проекта в Торино, Италия Read More »

LTTA в Торино, Италия 

След изпълнението на резултатите партньорите проведоха обучение за обучители, което ги подготви да подпомогнат преките целеви групи за използването на тези резултати. Целите на дейността по обучение и подготовка бяха: …

LTTA в Торино, Италия  Read More »

Бюлетин #3

Третият ни бюлетин беше пуснат след завършването на първия изход (IO1). Можете да го прочетете по-долу. 

Първа среща

Началната среща на проекта се проведе в Лодз, Полша на 21 и 22 януари. По-голямата част от партньорите участваха на място, но поради ограниченията на COVID-19 някои от тях се …

Първа среща Read More »

Брошура

Информацията за проекта сме обобщили под формата на брошура! Можете да го видите тук или да го изтеглите директно от следната връзка:

Онлайн среща през май 2022г.

Друга онлайн среща на партньорите се проведе на 26 май 2022 г. по проекта „HEART – Съдейсттвие на преподавателите да обучават чрез роботизирани инструменти“, проект, съфинансиран от програма Erasmus+. Партньорите обсъдиха управлението …

Онлайн среща през май 2022г. Read More »

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login