ноември 2022

Първа среща

Началната среща на проекта се проведе в Лодз, Полша на 21 и 22 януари. По-голямата част от партньорите участваха на място, но поради ограниченията на COVID-19 някои от тях се […]

Първа среща Read More »

Брошура

Информацията за проекта сме обобщили под формата на брошура! Можете да го видите тук или да го изтеглите директно от следната връзка:

Брошура Read More »

Онлайн среща през май 2022г.

Друга онлайн среща на партньорите се проведе на 26 май 2022 г. по проекта „HEART – Съдейсттвие на преподавателите да обучават чрез роботизирани инструменти“, проект, съфинансиран от програма Erasmus+. Партньорите обсъдиха управлението

Онлайн среща през май 2022г. Read More »

Международна среща по проекта в Хага

На 2 и 3 септември завършихме нашата втора транснационална проектна среща (TPM) в Хага, Холандия. Партньорът домакин „LIDI SMART Solutions“ добре организира всички детайли, за да осигури уютна среда и лесен транспорт.

Международна среща по проекта в Хага Read More »

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login