ноември 2023

Презентация на международна конференция

Представихме нашия проект на международни конференции, обобщавайки постиженията му и насърчавайки много хора с различен произход да използват активно представените техники. Решихме да организираме няколко събития, за да достигнем до […]

Презентация на международна конференция Read More »

финална транснационална среща по проекта (TPM) в Испания

Нашата последна партньорска среща по проекта HEART бе организирана от Open Europe в Реус, Испания, от 18 до 19 септември 2023 г. Партньорите се съсредоточиха основно върху справянето с оставащите

финална транснационална среща по проекта (TPM) в Испания Read More »

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login