Онлайн среща през май 2022г.

Друга онлайн среща на партньорите се проведе на 26 май 2022 г. по проекта „HEART – Съдейсттвие на преподавателите да обучават чрез роботизирани инструменти“, проект, съфинансиран от програма Erasmus+.

Партньорите обсъдиха управлението на проекта, дадоха си обратна връзка и актуализираха напредъка, свързан със събирането на първични данни за създаването на ръководството!

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login