Онлайн среща през април 2022г.

На 8 април партньорският консорциум се срещна чрез Zoom, за да говори за актуализациите и развитието. Основните цели на срещата бяха да се обсъди събирането на материали в Базата данни, както и разработването на интервюта и събиране на данни за създаването на Ръководството по образователна роботика.

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login