Международна среща по проекта в Хага

На 2 и 3 септември завършихме нашата втора транснационална проектна среща (TPM) в Хага, Холандия. Партньорът домакин „LIDI SMART Solutions“ добре организира всички детайли, за да осигури уютна среда и лесен транспорт. Срещата премина успешно във всяко едно отношение, като настроението на всички партньори беше добро.

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login