3D Printed Arduino Social Robot Buddy

Приятелчето (“Buddy”) е социален робот Аrduino, създаден с помощта на 3D принтер. Той общува със света, като се ориентира в пространството около себе си, използвайки ултразвуков сензор. Аrduino реагира, когато нещо се промени около него. Може да бъде изненадан, любопитен, а понякога и малко агресивен. Имате напълно отворен проект, за да построите своето Buddy съвсем сами- необходимо е да имате някакъв (средно ниво на) опит с 3D принтиране, електроника и програмиране.

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login