Kick-off bijeenkomst

De kick-off meeting van het project vond plaats in LODZ, Polen op 21 en 22 januari. De meerderheid van de partners nam ter plekke deel, maar vanwege de beperkingen van covid-19 deden sommigen van hen online mee.

Aan het eind van de bijeenkomst waren alle partners tevreden over de agenda van de bijeenkomst, de tussentijdse gesprekken en de uiteindelijke besluiten die genomen zijn. Beslissingen over de volgende stappen, de individuele opdrachten die ieder zou krijgen en de deadlines voor de implementatie van de resultaten.

POLITECHNIKA LODZKA was de organisator van de bijeenkomst en ze hebben prachtig werk geleverd met betrekking tot de ruimte die aan het consortium is gegeven en alle afspraken over accommodatie en voeding. Over het algemeen heerste er een goede sfeer in de groep waar iedereen van genoot.

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login