Онлайн среща през юни 2022г.

Партньорите организираха онлайн среща чрез Zoom и на 17 юни! 👍

Обсъдиха методологията на обучителния онлайн курс „Употреба на роботи за подобряване на резултатите от образованието на възрастни“

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login