Международна среща по проекта в Торино, Италия

Партньорите по проекта HEART се събраха в Торино, Италия, на 11-12 май 2023 г. за изключително продуктивна международна среща по проекта, чийто любезен домакин беше IST. Срещата предостави на партньорите възможността за обсъждане и анализ на резултати от тренинга и курса за обучение. В сътрудничество партньорите определиха следващите стъпки за предстоящите уебинари. Освен това срещата даде възможност за цялостна оценка на качеството на проекта, дейностите по разпространение и необходимостта от определяне на нови срокове, за да се запази динамиката на проекта.

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login