ОБРАЗОВАТЕЛНИ РОБОТИ ЗА ХОРА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

Видео

Преглед на видеото

#1. Инвалидността е резултат от взаимодействието между хората с някакъв вид ограничение и бариерите на средата, които възпрепятстват тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото.

#2. Инвалидността е болест и може да бъде заразна.

#3. Хората с увреждания могат да създадат семейство и да живеят независимо.

#4. Хората с увреждания развиват специални способности.

#5. Слепите хора не могат да използват мобилни телефони или компютри.

#6. Глухите хора са също и неми, затова е правилно да се каже глухонеми.

#7. Хората с интелектуални затруднения трябва да бъдат третирани като деца.

#8. Жестомимичният език не е универсален.

#9. Роботиката обърква и усложнява еволюцията и възстановяването на хората със специални нужди.

#10. Най-важният инструмент за работа върху всеки вид увреждане е приобщаването и за да се осъществи то, включването на роботи в сесиите е от основно значение за работата върху социализацията, комуникацията и личностното обогатяване.

Finish

Results

Good job! Click on the button below to get the certificate for this module.

Get your certificate

Oh no, nice try!

Try again!

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login