База данни и ръководство за използване на роботи в образованието

Los socios han identificado una carencia clave en relación con la satisfacción de las necesidades de los educadores en la educación de adultos, incluidos los educadores de personas con discapacidad. La mayoría de ellos son conscientes de la existencia de robots que podrían apoyar los resultados educativos de los alumnos, pero no son capaces de utilizarlos debido a la existencia de varios tipos de barreras.

Партньорите направиха проучване на наличните на пазара роботизирани устройства и тяхното използване за подпомагане на обучението на възрастни. Те създадоха БАЗА ДАННИ, в която са включени устройства, предназначени за учащи се като цяло, както и специфични устройства, насочени към учащи се с увреждания в развитието, ученето и сензорни увреждания, комуникационни нарушения, емоционални и поведенчески разстройства и физически увреждания.

Базата данни съдържа информация за редица образователни роботи, малко описание, техния уебсайт и видеоклипове за тяхната функционалност. Въз основа на редица ключови думи ще можете да намерите търсения от вас робот, който може да се отнася до роботи, базирани на arduino, 3D принтирани роботи, роботи, подходящи за STEM образование и др.

За да ви помогнем при разглеждането на нашата база данни, създадохме следното ръководство, което ви предоставя подробен подход за работа с нея.

Освен това партньорите са посочили примери за образователни центрове (формални или неформални), в които технологията е приложена в подкрепа на учащите, включително на хората с увреждания. Бяха осъществени контакти и интервюта с избраните случаи за по-нататъшно проучване.

Интервюта с обучители работещи с роботи.

mBOT

1.Интервю с Piotr Łuczak

2. Интервю с Mateusz Kubat


Edison Robot

3. Интервю с Maria Georgantopoulou

4. Интервю с Daniela Angelova


5. Интервю с Mireia Castellá


TurtleBOT3 Burger

6. Интервю с Agnieszka Węgierska


Bee-Bot

7. Интервю с Ona Ventura


Robot Mouse

8. Интервю с Anabel Lòpez


Maatje

9. Интервю с Adult Educator 1


ZORA

10. Интервю с Adult Educator 2


LEA

11. Интервю с Adult Educator 3


12. Интервю с Elena Sacchi and Stefania Leotta


Pepper and NAO

13. Интервю с Renato Grimaldi and Silvia Palmieri


14. Интервю с Liliya Terzieva


Roberta

15. Интервю с Hristo Popov


Furhat

16. Интервю с Olov Engwall