База данни и ръководство за използване на роботи в образованието

Партньорите установиха ключов пропуск по отношение на удовлетворяването на потребностите на преподавателите в областта на образованието за възрастни, включително преподавателите за хора с увреждания. По-голямата част от тях са наясно със съществуването на роботи, които биха могли да подпомогнат образователните резултати на обучаващите се, но не са в състояние да ги използват поради наличието на няколко фактора.

Партньорите направиха проучване на наличните на пазара роботизирани устройства и тяхното използване за подпомагане на обучението на възрастни. Те създадоха БАЗА ДАННИ, в която са включени устройства, предназначени за учащи се като цяло, както и специфични устройства, насочени към учащи се с увреждания в развитието, ученето и сензорни увреждания, комуникационни нарушения, емоционални и поведенчески разстройства и физически увреждания.

Базата данни съдържа информация за редица образователни роботи, малко описание, техния уебсайт и видеоклипове за тяхната функционалност. Въз основа на редица ключови думи ще можете да намерите търсения от вас робот, който може да се отнася до роботи, базирани на arduino, 3D принтирани роботи, роботи, подходящи за STEM образование и др.

За да ви помогнем при разглеждането на нашата база данни, създадохме следното ръководство, което ви предоставя подробен подход за работа с нея.

Освен това партньорите са посочили примери за образователни центрове (формални или неформални), в които технологията е приложена в подкрепа на учащите, включително на хората с увреждания. Бяха осъществени контакти и интервюта с избраните случаи за по-нататъшно проучване.

Интервюта с обучители работещи с роботи.

mBOT

1.Интервю с Piotr Łuczak

2. Интервю с Mateusz Kubat


Edison Robot

3. Интервю с Maria Georgantopoulou

4. Интервю с Daniela Angelova


5. Интервю с Mireia Castellá


TurtleBOT3 Burger

6. Интервю с Agnieszka Węgierska


Bee-Bot

7. Интервю с Ona Ventura


Robot Mouse

8. Интервю с Anabel Lòpez


Maatje

9. Интервю с Adult Educator 1


ZORA

10. Интервю с Adult Educator 2


LEA

11. Интервю с Adult Educator 3


12. Интервю с Elena Sacchi and Stefania Leotta


Pepper and NAO

13. Интервю с Renato Grimaldi and Silvia Palmieri


14. Интервю с Liliya Terzieva


Roberta

15. Интервю с Hristo Popov


Furhat

16. Интервю с Olov Engwall

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login