LTTA in Turijn

Na afronding van de twee resultaten hebben de partners een training voor trainers gegeven, die hen voorbereidde op het ondersteunen van de directe doelgroepen bij het gebruik van deze resultaten. De doelstellingen van de leer- en opleidingsactiviteit waren:

1) Bereid de groep trainers voor die goed thuis zijn in het onderwerp van het gebruik van robots ter ondersteuning van volwasseneneducatie en een goede algemene kennis hebben over dit onderwerp;

2) De soft skills en trainingsexpertise van de trainers verbeteren, zodat ze de meest effectieve methoden kunnen gebruiken om de doelgroepen te trainen en te begeleiden in hun toekomstige werk;

3) Verzamel feedback van de deelnemers aan de online training, zodat eventuele correcties of herzieningen kunnen worden verwerkt voordat deze wordt afgerond;

4) Bouw links en een informeel netwerk tussen de getrainde experts, die de gemaakte contacten kunnen gebruiken om samen te werken, elkaars steun en begeleiding te zoeken.

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login