Бюлетин #3

Третият ни бюлетин беше пуснат след завършването на първия изход (IO1). Можете да го прочетете по-долу. 

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello Robot!

Login