Η πρώτη μας συνάντηση!!

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στο LODZ της Πολωνίας στις 21 και 22 Ιανουαρίου. Η πλειονότητα των εταίρων συμμετείχε δια ζώσης, αλλά λόγω των περιορισμών του Covid-19 κάποιοι από αυτούς συμμετείχαν διαδικτυακά. Οι εταίροι έμειναν ικανοποιημένοι από την ατζέντα της συνάντησης, τις ενδιάμεσες συνομιλίες και τις τελικές αποφάσεις που ελήφθησαν. Αποφάσεις για τα επόμενα βήματα, τις επιμέρους εργασίες που θα ‘εχει ο καθένας και τις προθεσμίες για την υλοποίηση των αποτελεσμάτων.

Ο εταίρος POLITECHNIKA LODZKA διοργάνωσε την συνάντηση.Προσέφεραν έναν πολύ ωραίο με τον χώρο για την συνάντηση και ανέλαβαν  όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τη διαμονή και τη διατροφή. Συνολικά υπήρχε ένα καλό πνεύμα στην ομάδα που όλοι απολάμβαναν.

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login