Ιούλιος 2023

LTTA στο Τορίνο της Ιταλίας

Μετά την ολοκλήρωση των δύο αποτελεσμάτων, οι εταίροι πραγματοποίησαν εκπαίδευση για εκπαιδευτές, η οποία τους προετοίμασε ώστε να υποστηρίξουν τις άμεσες ομάδες-στόχους για τη χρήση αυτών των αποτελεσμάτων. Οι στόχοι […]

LTTA στο Τορίνο της Ιταλίας Read More »

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login