Εταιρική Συνάντηση στην Χάγη

Στις 2 και 3 Σεπτεμβρίου ολοκληρώσαμε τη δεύτερη διεθνική μας συνάντηση έργου (TPM) στη Χάγη της Ολλανδίας. Ο συνεργάτης φιλοξενίας LIDI SMART Solutions είχε οργανώσει άρτια όλες τις λεπτομέρειες για να εξασφαλίσει ένα άνετο περιβάλλον και εύκολη μεταφορά. Η συνάντηση διεξήχθη με καλό πνεύμα από όλους τους εταίρους και κρίθηκε επιτυχημένη από κάθε άποψη.

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login