Διαδικτυακή συνάντηση Μαΐου 2022

Μια άλλη διαδικτυακή συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαΐου 2022 στο πλαίσιο του έργου HEART. To έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα #Erasmus+.

Οι εταίροι συζήτησαν για τη διαχείριση του έργου, έδωσαν ο ένας στον άλλο ανατροφοδότηση και ενημέρωσαν για την πρόοδό τους σχετικά με τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων για τη δημιουργία του οδηγού!

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login