Διαδικτυακή συνάντηση Απριλίου 2022

Στις 8 Απριλίου η κοινοπραξία συναντήθηκε μέσω Zoom για να συζητήσει τις εξελίξεις στο πρόγραμμα. Κύριοι στόχοι της συνάντησης ήταν να συζητηθεί η συλλογή υλικού για την Βάση Δεδομένων, η εύρεση περιπτώσεων που η εκπαιδευτική ρομποτική χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση ενηλίκων και η συλλογή δεδομένων για τη δημιουργία του Οδηγού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής.

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login