Свържете се с нас

За въпроси, свързани с проекта, не се колебайте да се свържете с нас чрез някой от следните методи или чрез имейл.

The HEART Project

Erasmus+ Ka2 project
PROJECT NO. 2021-1-PL01-KA220-ADU-000035164

email: heartprj2021@gmail.com
​Facebook: ​https://www.facebook.com/HEART-Project-Erasmus-107865021850088