Партньорството беше създадено, като под внимание бяха взети различните експертни области и опита на партньорите по отделните аспекти на темата на проекта: някои са по-фокусирани върху обучението на възрастни, други върху социалното включване, трети върху технологичните иновации, а четвърти върху разработването на обучителни материали и инструменти в подкрепа на обучаемите. Тази комбинация от различни области на експертен опит позволява на партньорите да допринесат по различни начини за дейностите по проекта, като в същото време се учат един от друг и взаимно обогатяват своя опит.

POLITECHNIKA LODZKA

Техническият университет в Лодз е един от най-добрите технически университети в Полша. Гордее се с това, че вече 75 години обучава инженери. Над 120 000 добре образовани висшисти са плод на работата на няколко поколения висококвалифициран персонал: преподавателски, научно-технически персонал, както и професионална административна подкрепа. Ние сме стабилен технически университет с доказана структура. Осигуряваме обучение на над 13 хиляди студенти и наемаме 2,7 хиляди служители. Обучението се провежда в девет факултета. Освен това в кампуса има много допълнителни организационни звена. Те включват места за междуведомствено обучение, спорт и отдих, развлечения и разнообразие от организации, обогатяващи студентския живот.

Website: https://p.lodz.pl/en
Facebook: pl-pl.facebook.com/LodzUniversityofTechnology/

European Development Foundation

Европейска фондация за развитие „EDF“ е създадена в София, България през 2011 г. Нейната мисия е да работи за развитието на гражданското общество, създаването на програми и организирането на събития, подкрепа на иновативни практики, образование и обучение на деца и млади хора. Фондацията има за цел и да подпомогне социалната интеграция на уязвими членове на обществото.
Екипът и експертите на Фондацията обучават професионалисти с дългогодишен опит в преподаване на основни умения и групова динамика. Европейска фондация за развитие е единствената българска организация, която стана член на мрежата „CEFEC“ и е един от партньорите в международната мрежа „Let Her In“.

Website: eu-dev.eu/0
Facebook: www.facebook.com/EUDevelopment/

Association of Educational programmes OpenEurope

Асоциацията за образователните програми „OpenEurope“ е организация с нестопанска цел с централен офис в Реус (Испания). Това е център за обучение, който работи на местно, национално и международно ниво, като организира дейности за преподаватели и учащи, млади и работещи хора, професионалисти в областта на формалното, неформалното и самостоятелното образование.

Website: www.openeurope.es/
Facebook: https://www.facebook.com/DSConsultingReus

e-Nable Greece

e-Nable Greece е доброволческа организация, която се занимава предимно с борбата срещу социалното изключване на хората с увреждания и всички онези, които страдат от липса на ресурси, образование и възможности. Мисията на организацията е използването на нови технологии като 3D печат, мехатроника за проектиране, производство и развитие на помощни устройства и обучение на по-широката аудитория, която да действа като мултипликатор и да насърчава активната роля на гражданите в местните общности.
Екипът на e-Nable Greece се състои от група професионалисти и доброволци като инженери, учители, психолози и социални работници. За да постигне своята мисия, организацията има постоянно сътрудничество с училища, организации, предоставящи образование, здравеопазване и рехабилитация за хора с увреждания, институти за ПОО и университети. Обучението се извършва чрез собствената мрежа на e- Nable Greece, а философията „обучете обучителите“ е фундаментална за всеки проект, реализиран от организацията.

Website: www.enabling.gr/en/
Facebook: www.facebook.com/GreeceEnable

Lidi Smart Solutions

„Lidi Smart Solutions“ е основана, за да популяризира най-новите тенденции в дигиталната ера. Предлага уеб обучение за възрастни и младежи в редица области. Сред основните ни дейности бяха разработването и използването на платформи за онлайн обучение, както и инструменти за електронно обучение. Започнахме от тук и надградихме, за да се справим с водещите технологии, като се стремим да ги демистифицираме и да увеличим достъпността им за различни социални и професионални групи. По този начин даваме възможност на по-големи общности да приемат взискателните предизвикателства на 21-ви век. Нашите последни начинания включват проучване на различните употреби на разрушителните блокчейн и AI технологии, както и синтез на съдържание за MOOCs, като допринасяме за проекти, финансирани от ЕС. Компанията се намира в Нидерландия.

Website: www.lidi-smart-solutions.com/
Facebook: www.facebook.com/LidiSmartSolutions

Fondazione Istituto dei Sordi di Torino ONLUS

Основан през 1814 г., Институтът за глухи в Торино работи от самото начало с глухи хора, хора с различни увреждания и слепи хора от детската градина до зряла възраст. Той активно участва в обучаването на преподаватели, които се занимават с ученици, които имат сетивни увреждания. Институтът за глухите в Торино е учреждение, предоставящо широка гама от услуги и дейности за деца и възрастни, които са глухи, с увреден слух и други езикови и когнитивни увреждания. Някои от тях са:
– Обучение за възрастни, които са глухи или с увреден слух;
– Професионално обучение и професионално ориентиране за млади хора, които са глухи, слепи, с аутизъм, както и за други възрастни ученици с увреждания;
–  Логопедични и ‘SLI’ програми и такива за ранна интервенция;
– Признат национален доставчик на обучение за преподаватели;
–  Домове за настаняване на възрастни с увреден слух, изложени на риск от дискриминация;
– Детска градина за глухи и чуващи деца;
– Преподавателите и възпитателите, които се занимават с хора със специални нужди предоставят услугите си в масовите училища. Те подкрепят учениците в сътрудничеството им с местните социални служби, както и с училищните власти;;
– Специализирана библиотека и документационен център за учители и родители;
– Специални проекти за включване на глухите хора в обществото чрез всеобщата достъпност, с фокус върху музейни и културни институции;
– Проекти с университети в областта на изследванията, езиковата рехабилитация и социалните услуги; европейски и международни проекти;
– Специализирано наставничество и обучение на студенти с увреждания, записани в 3-те държавни университета в региона;
– Езикови курсове: италиански, английски, жестомимични езици;
– Сетивна градина;
– Европейски корпус за солидарност;;
– Консултиране с обществените служби по заетостта.

Website: istitutosorditorino.org/index.php/en
Facebook: www.facebook.com/istitutosorditorino

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login