Pre-test

This Pre-test is a part of the evaluation process for the Training Course prepared in the HEART project, however, it is also part of your self-assessment procedure. Please answer the following questions based on your current knowledge, and rate your confidence.

We are asking for your email address only to match your answers in the Pre-test and Post-test.

Изберете правилния отговор:*
Колко сигурни се чувствате в отговора си?
(1 означава, че изобщо не сте сигурни - 5 означава, че сте напълно сигурни)**
Методът Tinkering дава възможност за изява на способностите на всеки човек чрез адаптиране на средата към неговите нужди.*
Колко сигурни се чувствате в отговора си?
(1 означава, че изобщо не сте сигурни - 5 означава, че сте напълно сигурни)**
Трудно ли беше да отговорите на предишните два въпроса? Ще намерите тези теми в Модул 1.
В ролята на обучител на робота (изберете правилните):*
Колко сигурни се чувствате в отговора си?
(1 означава, че изобщо не сте сигурни - 5 означава, че сте напълно сигурни)**
В рамките на предметите, основаващи се на умения, роботите:*
Колко сигурни се чувствате в отговора си?
(1 означава, че изобщо не сте сигурни - 5 означава, че сте напълно сигурни)**
Трудно ли беше да отговорите на предишните два въпроса? Ще намерите тези теми в Модул 2.
Кога изкуственият интелект е по-ефективен от учените?*
Колко сигурни се чувствате в отговора си?
(1 означава, че изобщо не сте сигурни - 5 означава, че сте напълно сигурни)**
Кое от изброените не е задължителен компонент на ИИ?*
Колко сигурни се чувствате в отговора си?
(1 означава, че изобщо не сте сигурни - 5 означава, че сте напълно сигурни)**
Трудно ли беше да отговорите на предишните два въпроса? Ще намерите тези теми в Модул 3.
На фигурата е показано използването на нотацията D-H за ставите и връзките на манипулатора. Изберете всички верни твърдения.
*
Колко сигурни се чувствате в отговора си?
(1 означава, че изобщо не сте сигурни - 5 означава, че сте напълно сигурни)**
Форматът URDF може да опише:*
Колко сигурни се чувствате в отговора си?
(1 означава, че изобщо не сте сигурни - 5 означава, че сте напълно сигурни)**
Трудно ли беше да отговорите на предишните два въпроса? Ще намерите тези теми в Модул 4.
Роботиката обърква и усложнява развитието и възстановяването на хората със специални нужди.*
Колко сигурни се чувствате в отговора си?
(1 означава, че изобщо не сте сигурни - 5 означава, че сте напълно сигурни)**
Жестомимичният език не е универсален.*
Колко сигурни се чувствате в отговора си?
(1 означава, че изобщо не сте сигурни - 5 означава, че сте напълно сигурни)**
Трудно ли беше да отговорите на предишните два въпроса? Ще намерите тези теми в Модул 5.
След като разрежете 3d моделът, в какъв файлов формат ще бъде записан?*
Колко сигурни се чувствате в отговора си?
(1 означава, че изобщо не сте сигурни - 5 означава, че сте напълно сигурни)**
Ултразвуковият сензор се нуждае от*
Колко сигурни се чувствате в отговора си?
(1 означава, че изобщо не сте сигурни - 5 означава, че сте напълно сигурни)**
Трудно ли беше да отговорите на предишните два въпроса? Ще намерите тези теми в Модул 6.

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login