Изграждане на 3D принтиран робот

Видео

Преглед на видеото

#1. Технологията, използвана при 3D принтирането, се нарича:

#2. PLA е биопластичен материал на основата на нишесте.

#3. 3D моделът, който ще бъде отпечатан на 3D принтер, трябва да бъде запазен като:.

#4. В какъв файлов формат се записва 3D моделът, след като го нарежете?

#5. Файлът .gcode съдържа набор от инструкции, които указват на 3D принтера какво да прави и как да го прави.

#6. Външните линии на 3D печат се наричат:

#7. Височината на слоя описва дебелината на външните стени на 3D печат.

#8. Всички PLA нишки печатат при една и съща температура

#9. Изравняването на леглото е задължително преди да започнете да използвате вашия 3D

#10. Преди да заредите макара с нишка във вашия 3D принтер, трябва да

#11. Двигателите имат предварително дефиниран положителен и отрицателен изход:

#12. Към по-дългото краче на светодиода е свързан резистор:

#13. Резисторът, свързан към светодиода, е:

#14. Превключвателят е свързан към положителния и отрицателния знак на корпуса на батерията:

#15. Сензорите и Arduino се свързват към захранване от:

#16. Светодиодът може да бъде свързан произволно към положителния и отрицателния източник

#17. Как сензорът за скорост изчислява скоростта?

#18. Arduino Nano е:

#19. Ултразвуковият сензор се нуждае от следните средства за работа:

Finish

Results

Good job! Click on the button below to get the certificate for this module.

Get your certificate

Oh no, nice try!

Try again!

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login