Τελική Συνάντηση στο Ρέους της Ισπανίας

Η τελευταία μας συνάντηση για το έργο HEART φιλοξενήθηκε από το Open Europe στο Reus της Ισπανίας, από τις 18 έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2023. Η κοινοπραξία επικεντρώθηκε κυρίως στην ολοκλήρωση των εναπομεινάντων στόχων του έργου και στη συζήτηση των προκλήσεων που εμποδίζουν την πρόοδό μας. Έγινε αναφορά για τις παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων μας σε διεθνή συνέδρια και διερευνήσαμε επίσης τους τρόπους για την επέκταση των προσπαθειών μας μέσω μιας νέας συνεργασίας Erasmus KA2. Η συνάντηση βοήθησε στον συλλογικό προβληματισμό σχετικά με το ταξίδι του έργου μας και κατέδειξε μια ελπιδοφόρα προοπτική για μελλοντικές προσπάθειες, με στόχο έναν βαθύτερο αντίκτυπο στην εκπαίδευση και πέρα από αυτήν. 

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login