Το εταιρικό σχήμα δημιουργήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τους διαφορετικούς τομείς εξειδίκευσης και εμπειρίας των εταίρων στις διαφορετικές πτυχές του θέματος του έργου: ορισμένοι επικεντρώνονται περισσότερο στην εκπαίδευση ενηλίκων, άλλοι στην κοινωνική ένταξη, άλλοι στην τεχνολογική καινοτομία και άλλοι στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων για την υποστήριξη των μαθητών. Αυτός ο συνδυασμός διαφορετικών τομέων εμπειρογνωμοσύνης θα επιτρέψει στους εταίρους να συνεισφέρουν με διαφορετικούς τρόπους στις δράσεις του έργου, ενώ ταυτόχρονα θα μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο και θα εμπλουτίζουν αμοιβαία την τεχνογνωσία τους.

POLITECHNIKA LODZKA

This image has an empty alt attribute; its file name is tul-logo.png

Το Lodz University of Technology είναι ένα από τα καλύτερα τεχνικά πανεπιστήμια στην Πολωνία. Είναι περήφανο που εκπαιδεύει μηχανικούς εδώ και 75 χρόνια. Πάνω από 120.000 απόφοιτοι με καλή μόρφωση είναι ο καρπός του έργου πολλών γενεών υψηλά καταρτισμένου προσωπικού: διδακτικό, ερευνητικό και τεχνικό προσωπικό, καθώς και επαγγελματική διοικητική υποστήριξη. Είμαστε ένα ισχυρό τεχνικό πανεπιστήμιο με καθιερωμένη δομή, παρέχουμε εκπαίδευση σε περισσότερους από 13 χιλιάδες φοιτητές και απασχολούμε 2,7 χιλιάδες προσωπικό. Η διδασκαλία παρέχεται σε εννέα σχολές. Επιπλέον, υπάρχουν πολλές επιπλέον οργανωτικές μονάδες στην πανεπιστημιούπολη. Περιλαμβάνουν χώρους διατμηματικής εκπαίδευσης, αθλητισμού και αναψυχής, ψυχαγωγίας και ποικίλους οργανισμούς που εμπλουτίζουν τη φοιτητική ζωή.

Website: https://p.lodz.pl/en
Facebook: pl-pl.facebook.com/LodzUniversityofTechnology/

European Development Foundation

This image has an empty alt attribute; its file name is edf-logo.jpg

Το European Development Foundation EDF ιδρύθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας το 2011. Αποστολή του είναι να εργαστεί για την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών, τη δημιουργία προγραμμάτων και τη διοργάνωση εκδηλώσεων, την υποστήριξη καινοτόμων πρακτικών, την εκπαίδευση και την κατάρτιση παιδιών και νέων. Το Ίδρυμα στοχεύει επίσης στην κοινωνική ένταξη ευάλωτων μελών της κοινωνίας.

Το προσωπικό και οι ειδικοί του Ιδρύματος εκπαιδεύουν επαγγελματίες με μακροχρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση soft skills και στη δυναμική της ομάδας. Το EDF είναι ο μόνος βουλγαρικός οργανισμός που έγινε μέλος του δικτύου CEFEC και είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του δικτύου Let Her In.

Website: eu-dev.eu/0
Facebook: www.facebook.com/EUDevelopment/

Association of Educational programmes OpenEurope

This image has an empty alt attribute; its file name is logo-openeurope_orig-1024x600.jpg

Η Association of Educational Programs OpenEurope είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα το Reus (Ισπανία). Είναι ένα κέντρο εκπαίδευσης και κατάρτισης που λειτουργεί σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο οργανώνοντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες για εκπαιδευτικούς και μαθητές, νέους και εργαζόμενους και νέους επαγγελματίες στους τομείς της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.

Website: www.openeurope.es/
Facebook: https://www.facebook.com/DSConsultingReus

e-Nable Greece

This image has an empty alt attribute; its file name is enablegreece-logo.jpg

Η e-Nable Greece είναι ένας εθελοντικός οργανισμός με όραμα την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία και όλων εκείνων που υποφέρουν από έλλειψη πόρων, εκπαίδευσης και ευκαιριών. Αποστολή της e-Nable Greece είναι η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών όπως το 3D Printing, τα Mechatronics για το σχεδιασμό, την παραγωγή και την εξέλιξη βοηθητικών συσκευών καθώς και την εκπαίδευση του ευρύτερου κοινού για να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές και να προωθήσουν τον ενεργό ρόλο των πολίτη στις τοπικές κοινωνίες.
Η ομάδα της e-Nable Greece αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών και εθελοντών όπως μηχανικούς, δασκάλους, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Η e-Nable Greece έχει συνεχή συνεργασία με σχολεία, οργανισμούς που παρέχουν εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη και αποκατάσταση ατόμων με αναπηρία, ιδρύματα ΕΕΚ και πανεπιστήμια προσπαθώντας να φέρει εις πέρας την αποστολή της. Η e-Nable Greece προσπαθεί να εκπληρώσει την αποστολή της με την εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων του δικτύου της. Η φιλοσοφία «εκπαιδεύστε τους εκπαιδευτές» είναι θεμελιώδης για κάθε έργο που υλοποιείται από την e-Nable Greece

Website: www.enabling.gr/en/
Facebook: www.facebook.com/GreeceEnable

Lidi Smart Solutions

This image has an empty alt attribute; its file name is logo-lidi_orig.jpg

Η Lidi Smart Solutions ιδρύθηκε για να προωθήσει τις τελευταίες τάσεις στην ψηφιακή εποχή, προσφέροντας διαδικτυακή εκπαίδευση για ενήλικες και νέους σε διάφορους τομείς. Μεταξύ των βασικών μας δραστηριοτήτων ήταν η ανάπτυξη και η εφαρμογή διαδικτυακών πλατφορμών εκπαίδευσης και εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης. Από εκεί, εξελιχθήκαμε και υιοθετήσαμε τις τεχνολογίες αιχμής, προσπαθώντας να τις απομυθοποιήσουμε και να αυξήσουμε την προσβασιμότητά τους σε διάφορες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Ως εκ τούτου, δίνοντας τη δυνατότητα σε μεγαλύτερες κοινότητες να ανταποκριθούν στις απαιτητικές προκλήσεις του 21ου αιώνα. Τα πρόσφατα εγχειρήματά μας περιλαμβάνουν την εξερεύνηση των διαφόρων χρήσεων για disruptive blockchain και AI, καθώς και μια σύνθεση περιεχομένου για MOOC, συμβάλλοντας σε έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Η εταιρεία εδρεύει στην Ολλανδία.

Website: www.lidi-smart-solutions.com/
Facebook: www.facebook.com/LidiSmartSolutions

Fondazione Istituto dei Sordi di Torino ONLUS

This image has an empty alt attribute; its file name is logoist-png.png

Το Institute for the Deaf Τορίνο, που ιδρύθηκε το 1814, εργάζεται από την ίδρυσή του με κωφούς, κωφούς με πολλαπλή αναπηρία και τυφλούς από το νηπιαγωγείο μέχρι την ενήλικη ζωή. Συμμετέχει πραγματικά στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών που αντιμετωπίζουν την εκπαίδευση μαθητών με αισθητηριακές αναπηρίες. Το Ίδρυμα Κωφών του Τορίνο είναι ένα ίδρυμα που παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, για κωφά, βαρήκοα και άλλα παιδιά και ενήλικες με γλωσσικά και γνωστικά προβλήματα, όπως:
– Εκπαίδευση ενηλίκων για κωφούς και βαρήκοους·

– Επαγγελματική κατάρτιση και επαγγελματικός προσανατολισμός για νέους κωφούς, τυφλούς, αυτιστικούς και άλλους ενήλικες μαθητές με αναπηρία·

– Προγράμματα λογοθεραπείας και SLI και προγράμματα έγκαιρης παρέμβασης·

– Αναγνωρισμένος εθνικός πάροχος κατάρτισης για εκπαιδευτικούς·

– Στέγαση για κωφούς ενήλικες που διατρέχουν κίνδυνο πολλαπλών διακρίσεων.

– Νηπιαγωγείο για κωφά και βαρήκοα παιδιά.

– Υπηρεσία δασκάλων και εκπαιδευτικών ειδικών αναγκών στα γενικά σχολεία που υποστηρίζουν μαθητές σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες και τις σχολικές αρχές.

– Ειδική βιβλιοθήκη για δασκάλους και γονείς.

– Ειδικά έργα για την ένταξη των κωφών στην κοινωνία με γνώμονα την καθολική προσβασιμότητα, με επίκεντρο τα μουσεία και τα πολιτιστικά ιδρύματα.

– ΄Έργα με  Πανεπιστήμια στους τομείς της έρευνας, της γλωσσικής αποκατάστασης και των κοινωνικών υπηρεσιών· Ευρωπαϊκά και διεθνή έργα.

– Εξειδικευμένη καθοδήγηση και φροντιστήριο για μαθητές με αναπηρία που είναι εγγεγραμμένοι στα 3 δημόσια πανεπιστήμια της περιοχής.

– Μαθήματα γλώσσας: ιταλικά, αγγλικά, νοηματικές γλώσσες.  Αισθητηριακές δραστηριότητες – Προγράμματα European Solidarity Corps;

– Συμβουλευτική σε δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης.

Website: istitutosorditorino.org/index.php/en
Facebook: www.facebook.com/istitutosorditorinoGet your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login