Οδηγός και Βάση Δεδομένων για την Εκπαιδευτική Ρομποτική

Οι εταίροι εντόπισαν ένα βασικό κενό σε σχέση με την κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτών για άτομα με αναπηρίες. Η πλειοψηφία τους γνωρίζει την ύπαρξη ρομπότ που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα των μαθητών, αλλά δεν είναι σε θέση να τα χρησιμοποιήσουν λόγω της ύπαρξης διαφόρων τύπων εμποδίων.

Οι εταίροι πραγματοποίησαν χαρτογράφηση των ρομποτικών συσκευών που διατίθενται στην αγορά και της χρήσης τους για την υποστήριξη της εκπαίδευσης ενηλίκων. Δημιούργησαν μια βάση δεδομένων που περιλαμβάνει συσκευές που απευθύνονται στους μαθητές γενικά, καθώς και συγκεκριμένες συσκευές που απευθύνονται σε μαθητές με αναπτυξιακές, μαθησιακές και αισθητηριακές αναπηρίες, διαταραχές επικοινωνίας, συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές και σωματικές αναπηρίες.

Η βάση δεδομένων περιέχει πληροφορίες σχετικά με έναν αριθμό εκπαιδευτικών ρομπότ, μια μικρή περιγραφή, τον ιστότοπό τους και βίντεο σχετικά με τη λειτουργικότητά τους. Με βάση μια σειρά από λέξεις-κλειδιά θα μπορείτε να βρείτε το ρομπότ που ψάχνετε και το οποίο μπορεί να αφορά ρομπότ με βάση arduino, 3d τυπωμένα ρομπότ, ρομπότ κατάλληλα για εκπαίδευση STEM κ.λπ.

Για να σας βοηθήσουμε στην περιήγησή σας στη βάση δεδομένων μας, δημιουργήσαμε τον ακόλουθο οδηγό που σας παρέχει μια λεπτομερή προσέγγιση της βάσης δεδομένων

Επίσης, οι εταίροι εντόπισαν εκπαιδευτές ενηλίκων σε κέντρα τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης όπου η τεχνολογία της εκπαιδευτικής ρομποτικής έχει εφαρμοστεί για την υποστήριξη των εκπαιδευομένων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες. Πραγματοποιήθηκαν επαφές και συνεντεύξεις με τις επιλεγμένες περιπτώσεις για περαιτέρω μελέτη.

Συνεντεύξεις με εκπαιδευτές στον τομέα της ρομποτικής

mBot

1.Συνέντευξη με τον Piotr Łuczak

2. Συνέντευξη με τον Mateusz Kubat


Edison Robot

3. Συνέντευξη με την Maria Georgantopoulou

4. Συνέντευξη με την Daniela Angelova


5. Συνέντευξη με την Mireia Castellá


TurtleBOT3 Burger

6. Συνέντευξη με την Agnieszka Węgierska


Bee-Bot

7. Συνέντευξη με την Ona Ventura


8. Συνέντευξη με την Anabel Lòpez

Robot Mouse


9. Συνέντευξη με τον/την εκπαιδευτή/τρια

Maatje


10. Συνέντευξη με τον/την εκπαιδευτή/τρια

ZORA


11. Συνέντευξη με τον/την εκπαιδευτή/τρια

LEA


12. Συνέντευξη με τις Elena Sacchi and Stefania Leotta


13. Συνέντευξη με τους Renato Grimaldi and Silvia Palmieri

Pepper and NAO


14. Συνέντευξη με την Liliya Terzieva


15. Συνέντευξη με τον Hristo Popov

Roberta


16. Συνέντευξη με τον Olov Engwall

Furhat

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login